Wat is die kenmerke van ‘n profeet? - Suider Kruis

Die geboorte van Samuel (Samuel 1:1-28) - YouTube Openbaring-13: Die Valse Profeet-1 Was Siener van Rensburg 'n Vrymesselaar? Hoofdstuk 167 - De Laatste Profeet en de Giganten - YouTube KonekoKitten - YouTube

De profeet noemt z'n naam en z'n ambt. Sommigen vertalen zijn naam met „de zeer geliefde", anderen met „palmboom". De tijd van zijn optreden heeft in elk geval gelegen voor het ogenblik, waarop Nebukadnezar Jeruzalem heeft veroverd, maar valt verder niet met zekerheid aan te geven. In tegenstelling tot andere profeten geeft Habakuk geen informatie over z'n afkomst, geslacht, werkterrein en ... profeet vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Noorse Bokmål Glosbe, online woordeboek, gratis. Kyk na milions woorde en frases in alle tale. En dit is nie ‘n ware roeping nie. Jeremia se roeping as profeet, het deur ‘n spesifieke woord vanaf die Here gekom. Toe hy nog baie jonk was. Jeremia word tot profeet geroep: Jeremia 1:4-10 ~ 4 Die woord van die Here het tot my gekom: 5 Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. 6 ... Maar eers, kom ons kyk wat sê die HERE hieroor aan die Israeliete in Deuteronomium 13:1-5 “ [1] As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, [2] en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien, [3] dan moet jy nie luister na die woorde van ... Uit de aard der zaak verwijst zo’n boodschap (vaak vermanend) naar verkeerde daden in het verleden, zegt wat er bijgevolg te doen staat en voorspelt wat er zal gebeuren als er niet gehandeld wordt zoals de godheid opdraagt via zijn profeet. Het woord is in de Germaanse talen terechtgekomen via vertalingen van de Bijbel. Er was voor dit woord geen alternatief, dus nam men klank en woordbeeld ...

[index] [5139] [6262] [32] [4687] [2753] [4087] [910] [6661] [7717] [957]

Die geboorte van Samuel (Samuel 1:1-28) - YouTube

Daily ROBLOX gaming videos with Koneko. Other games are played sometimes, but it's usually ROBLOX. You can call me Koneko (ko-neck-oh, it's much easier than ... Sagaria die profeet-1 Oorsig en Terugkeer Subscribe op my Youtube kanaal om kennisgewig van nuwe boodskappe te ontvang, sodra dit beskikbaar is: #Stanley F... Die geboorte van Samuel. Die Here verhoor Hanna se gebede en skenk aan haar 'n seun. Die seun wat as profeet van die Here 'n skadu sal wees wat heenwys na on... Daar bestaan verwarring onder die Israel Waarheids geledere aangaande Siener van Rensburg, of hy ‘n vrymesselaar was of nie, en of hy ‘n valse profeet was met ‘n geestelike derde oog om in ... Openbaring-13: Die Valse Profeet: deel-1 Subscribe op my Youtube kanaal om kennisgewig van nuwe boodskappe te ontvang, sodra dit beskikbaar is: #Stanley Fran...

#